Πώς να οργανώσετε μια επιτυχημένη διαδικτυακή συνέντευξη εργασίας

22/07/2021 0 Comments

Η πανδημία COVID-19 ανάγκασε πολλούς εργοδότες να πραγματοποιούν διαδικτυακά τις συνεντεύξεις για την πρόσληψη εργαζομένων. Για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία, η εξερεύνηση των κοινωνικών και τεχνολογικών πτυχών αυτής της νέας πραγματικότητας μπορεί να είναι δύσκολο εγχείρημα. Ρίξτε μια ματιά στις συμβουλές μας για την οργάνωση μιας επιτυχημένης διαδικτυακής συνέντευξης εργασίας.

1. Καθορίστε μια διαδικασία και κοινοποιήστε την με σαφήνεια

Βεβαιωθείτε ότι έχετε καθορίσει μια συγκεκριμένη διαδικασία για τις διαδικτυακές συνεντεύξεις την οποία έχετε κοινοποιήσει στην ομάδα προσλήψεών σας, καθώς και στους υποψηφίους. Η διαδικασία αυτή μπορεί να προβλέπει την κατάρτιση ενός κοινού εγγράφου για το προσωπικό, στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς οι σημαντικές αλλαγές που έχουν συντελεστεί ενόψει της διεξαγωγής των συνεντεύξεων διαδικτυακά, για παράδειγμα, ή την προσθήκη μιας σημείωσης στην προκήρυξη των θέσεων εργασίας που θα αναφέρει ότι οι συνεντεύξεις εργασίας για τη συγκεκριμένη θέση θα διενεργηθούν ψηφιακά. Επίσης, θα ήταν χρήσιμη και η αναφορά βέλτιστων πρακτικών κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, όπως η σίγαση των ειδοποιήσεων του τηλεφώνου και του υπολογιστή, καθώς και η υπενθύμιση της μη λεκτικής επικοινωνίας (οπτική επαφή μέσω της κάμερας, εκφράσεις προσώπου, κ.λπ.). Η τεκμηρίωση και η επικοινωνία της διαδικασίας κατ’ αυτόν τον τρόπο θα συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση της σύγχυσης και της αναστάτωσης τόσο για τα άτομα που διεξάγουν τις συνεντεύξεις όσο και για τους υποψηφίους.

2. Αποστείλετε αναλυτικές οδηγίες στους υποψηφίους

Αποστείλετε εγκαίρως αναλυτικές οδηγίες στους υποψηφίους σχετικά με τη διαδικτυακή συνέντευξη. Λόγω του μεγάλου αριθμού διαθέσιμων πλατφορμών τηλεδιάσκεψης, ορισμένοι υποψήφιοι ενδεχομένως να μην είναι εξοικειωμένοι με την πλατφόρμα που έχετε επιλέξει. Προσθέστε πληροφορίες σχετικά με τυχόν λογισμικό το οποίο ενδεχομένως θα πρέπει να μεταφορτώσουν οι υποψήφιοι, καθώς και το εάν απαιτείται η συμπλήρωση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης. Αυτή είναι επίσης μια καλή ευκαιρία για να συνοψίσετε τις προσδοκίες της ομάδας σας σχετικά με τις συνεντεύξεις των υποψηφίων. Για παράδειγμα, εάν τα άτομα που θα διεξάγουν τις συνεντεύξεις θα ζητήσουν δείγμα δουλειάς των υποψηφίων ή θα υποβάλλουν τους υποψηφίους σε γραπτή δοκιμασία, τι ώρα θα ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί η συνέντευξη, και ποιος θα είναι ο υπεύθυνος για τη διεξαγωγή της.

Σκεφτείτε να ζητήσετε από τους υποψηφίους να συνδεθούν για τη συνέντευξη λίγα λεπτά νωρίτερα ώστε να βεβαιωθούν ότι όλα λειτουργούν σωστά. Προληπτικά, μπορείτε να παραθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου ανάγκης στον οποίο μπορούν να σας καλέσουν οι υποψήφιοι, και προτείνετε να κάνουν και εκείνοι το ίδιο.

3. Εξάσκηση

Παροτρύνετε τα άτομα που θα διεξάγουν τις συνεντεύξεις να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικές συνεντεύξεις με συναδέλφους τους πριν από τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις με τους υποψηφίους. Τα προβλήματα συνδεσιμότητας μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην επιχείρησή σας. Συνεπώς, τα άτομα που θα διεξάγουν τις συνεντεύξεις θα πρέπει να διασφαλίζουν εκ των προτέρων ότι είναι εξοικειωμένα με την απαιτούμενη τεχνολογία, αφιερώνοντας χρόνο για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων. Σε αυτά περιλαμβάνονται ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας του μικροφώνου, της κάμερας, του ήχου και της σύνδεσης του υπολογιστή στο Διαδίκτυο.

4. Κρατήστε επαφή

Μετά τη διεξαγωγή της διαδικτυακής συνέντευξης, κρατήστε επαφή στέλνοντας ένα σημείωμα σε καθέναν από τους υποψηφίους, ευχαριστώντας τους για τον χρόνο που διέθεσαν. Μπορείτε επίσης να τους ζητήσετε να σας υποβάλουν τυχόν σχόλια και παρατηρήσεις τους σχετικά με τη διαδικασία της συνέντευξης: τι λειτούργησε καλά και τι θα μπορούσε να βελτιωθεί; Αυτό θα σας επιτρέψει να βελτιώσετε την εμπειρία των μελλοντικών υποψηφίων.

Κατά περίπτωση, ενημερώστε τους υποψηφίους για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας, π.χ. πότε να περιμένουν νεότερά σας στην περίπτωση που επιλεγούν και κατά πόσο θα απαιτηθούν πρόσθετες συνεντεύξεις, αξιολογήσεις ή έλεγχος της εμπειρίας τους.

Ελπίζουμε πως οι συμβουλές αυτές θα σας βοηθήσουν να οργανώσετε μια επιτυχημένη διαδικτυακή συνέντευξη εργασίας!

>>>Πηγή

Leave a Comment

Your email address will not be published.