Πέντε ενέργειες που έκαναν οι εταιρείες κατά τη διάρκεια της πανδημίας οι οποίες δεν θα έχουν παροδικό χαρακτήρα.

12/10/2021 0 Comments
Η πανδημία COVID-19 που ξέσπασε στις αρχές του 2020 άλλαξε πολύ γρήγορα το πώς και το πού εργαζόμαστε. Εξετάζουμε ποιες από αυτές τις αλλαγές θα παραμείνουν μετά την άρση όλων των περιορισμών.

Εργασία από απόσταση

Η εργασία από το σπίτι καταργεί τις μετακινήσεις, καθώς και την ανάγκη για κοινόχρηστους χώρους γραφείων, και βοηθά τους εργαζόμενους να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα. Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται πλέον να παραμένουν για ώρες καθηλωμένοι στην κίνηση και έχουν έτσι περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθούν στις αγαπημένες τους ασχολίες, γλιτώνοντας παράλληλα και τα έξοδα μετακίνησης. Την ίδια στιγμή, η μείωση των χώρων γραφείου ή η συνολική κατάργησή τους βοηθά τις εταιρείες να εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά. Αποδεικνύεται έτσι ότι η ιδέα αυτή, πέραν του ότι είναι πολύ δημοφιλής στις τάξεις του προσωπικού, είναι και πολύ επικερδής.

Τηλεδιασκέψεις και διαδικτυακές εκδηλώσεις

Μία από τις πρώτες αλλαγές που επέφερε η πανδημία ήταν η κατάργηση όλων των συγκεντρώσεων με φυσική παρουσία. Αντί αυτού, οι επιχειρήσεις στράφηκαν σε διάφορες διαδικτυακές πλατφόρμες, όπως το Zoom και το Microsoft Teams, για τη διεξαγωγή συνεδριάσεων και εκδηλώσεων και για να διευκολύνουν την ομαδική επικοινωνία. Η στροφή αυτή επέτρεψε στους υπαλλήλους που εργάζονταν από το σπίτι να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις και να επικοινωνούν εύκολα με τους συναδέλφους τους. Παράλληλα, οι διαδικτυακές συσκέψεις επιτρέπουν τη συμμετοχή περισσότερων ατόμων καθώς πλέον δεν απαιτείται η φυσική παρουσία σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Οι συσκέψεις έγιναν σταδιακά περισσότερο σύντομες και περισσότερο τακτικές ως αποτέλεσμα της πανδημίας, τα έξοδα μετακίνησης μειώθηκαν για όλους τους συμμετέχοντες και οι εργαζόμενοι διαθέτουν πλέον περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθούν σε άλλα καθήκοντα.

Ελαστικό ωράριο εργασίας

Σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας αρκετοί εργαζόμενοι προσπαθούσαν να προσαρμόσουν τα διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας στις ευθύνες της φύλαξης παιδιών, με αποτέλεσμα η ελαστική εργασία να γίνεται ολοένα και περισσότερο δημοφιλής παντού στην Ευρώπη. Ο προγραμματισμός του ωραρίου εργασίας ανάλογα με τις δεσμεύσεις και τον τρόπο ζωής του κάθε υπαλλήλου αποδείχθηκε ότι αυξάνει την παραγωγικότητα, καθώς και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής των ατόμων. Το περασμένος έτος οι εργαζόμενοι από όλες τις χώρες του κόσμου συμμετείχαν σε πολλές έρευνες εταιρειών για την πανδημία COVID-19 και από τις απαντήσεις τους προκύπτει ότι με τις ευέλικτες πολιτικές εργασίας εργάζονται, είτε το ίδιο καλά, είτε και καλύτερα.

Ψηφιακές προσλήψεις

Για να συμμορφωθούν με τους διάφορους περιορισμούς που επιβλήθηκαν λόγω της πανδημίας COVID-19, οι εταιρείες προσάρμοσαν τις μεθόδους πρόσληψης που εφαρμόζουν ώστε να συνεχίσουν να προσλαμβάνουν προσωπικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έτσι, στράφηκαν στη μέθοδο των «διαδικτυακών προσλήψεων», χρησιμοποιώντας διαδικτυακές πλατφόρμες για τις συνεντεύξεις με τους υποψηφίους, καθώς και διαδικτυακές δοκιμασίες και ερωτηματολόγια για να εντοπίσουν τους καλύτερους δυνατούς υποψηφίους. Οι διαδικασίες των ψηφιακών προσλήψεων (γνωστές και ως «ηλεκτρονικές προσλήψεις») αποδείχθηκαν αποτελεσματικές και αποδοτικές από πλευράς κόστους, προκαλώντας τον ενθουσιασμό των τμημάτων ανθρωπίνων πόρων, τα οποία θέλουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τις νέες αυτές μεθόδους και τα νέα εργαλεία.

Διαδικτυακή κατάρτιση

Η κατάρτιση με φυσική παρουσία ήταν παραδοσιακά η πιο διαδεδομένη μέθοδος εκπαίδευσης του νέου προσωπικού και επιμόρφωσης του υπάρχοντος προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρείες προσκαλούσαν συχνά κάποιον ειδικό σε εξωτερικές εγκαταστάσεις ή ζητούσαν από υπαλλήλους να δημιουργήσουν παρουσιάσεις για να ανταλλάξουν γνώσεις σε αίθουσες κατάμεστες από συναδέλφους τους. Ωστόσο, μετά την εκδήλωση της πανδημίας η διαδικτυακή κατάρτιση γνωρίζει τεράστια επιτυχία και αυτό γιατί με τη διαδικτυακή αυτή μέθοδο το προσωπικό έχει πλέον ευκολότερη πρόσβαση στους ειδικούς, ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να είναι μεγαλύτερος και οι εργαζόμενοι εξοικονομούν χρόνο καθώς δεν χρειάζεται να περιφέρονται από κτίριο σε κτίριο. Η συμμετοχή σε σεμινάρια κατάρτισης από οπουδήποτε στον κόσμο δημιουργεί νέες δυνατότητες μάθησης για όλες τις επιχειρήσεις.

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Πηγή

Zoom

Microsoft Teams

Leave a Comment

Your email address will not be published.